بازدیدمدیرکل امورروستایی و شوراها

بازدید مهندس موسوی مدیرکل امورروستایی و شوراها از ایوان

بازدید مهندس موسوی مدیرکل امورروستایی و شوراها از ایوان

بازدید مهندس موسوی مدیرکل امورروستایی و شوراها از ایوان

مهندس موسوی مدیر کل امور روستایی و شوراها با حضوربخشدار مرکزی سرکار خانم نجفی ، نماینده سازمان جهادکشاورزی استان ، شهرستان و بانک سینا از واحد دامپروری بازدید و در جریان مسائل و مشکلات واحد مذکور قرار گرفتند . مهندس موسوی گفت : باتوجه به این که یکی از طرح های بزرگ در استان و نیز در شهرستان می باشد ، در اولین فرصت از حضور مدیران کشوری برای توجه بیشتر به طرح بزرگ دعوت بعمل می آید .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است