بازدید از طرح های تولیدی و خدماتی

مهندس سبزی فرماندار ایوان و جمعی از مدیران دستگاه های مرتبط از واحدهای تولیدی بخش های صنعت ، معدن ، خدمات و کشاورزی شهرستان بازدید بعمل آورد .

مهندس سبزی فرماندار ایوان و جمعی از مدیران دستگاه های مرتبط از واحدهای تولیدی بخش های صنعت ، معدن ، خدمات و کشاورزی شهرستان بازدید بعمل آورد .

مهندس سبزی فرماندار ایوان و جمعی از مدیران دستگاه های مرتبط از واحدهای تولیدی بخش های صنعت ، معدن ، خدمات و کشاورزی شهرستان بازدید بعمل آورد .

 

در این بازدید مهندس سبزی فرماندار ایوان ، از آخرین وضعیت واحدهای صنعتی ، خدماتی ، گردشگری و کشاورزی فعال ، نیمه فعال و تعطیل شهرستان قرار گرفت .

 

مهندس سبزی اظهار داشت : هدف از این بازدیدها ، شناسایی و بررسی مشکلات و موانع واحدهای تولیدی می باشد ، که در جلسه آتی اقتصاد مقاومتی شهرستان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل استان در دستور کار قرار خواهد گرفت .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است