نشست صمیمی با دهیاران

نشست صمیمی مهندس سبزی فرماندار ایوان ، با دهیاران بخش مرکزی برقراری ارتباط و تعامل دهياران با مردم و هماهنگی با بخشدار و شوراهای اسلامی روستا موجب توسعه در روستاها می شود .

نشست صمیمی مهندس سبزی فرماندار ایوان ، با دهیاران بخش مرکزی  برقراری ارتباط و تعامل دهياران با مردم و هماهنگی با بخشدار و شوراهای اسلامی روستا موجب توسعه در روستاها می شود .

نشست صمیمی مهندس سبزی فرماندار ایوان ، با دهیاران بخش مرکزی

 

برقراری ارتباط و تعامل دهياران با مردم و هماهنگی با بخشدار و شوراهای اسلامی روستا موجب توسعه در روستاها می شود .

مهندس سبزی فرماندار ایوان اظهار داشت : شوراهای اسلامی روستاها با همکاری و هماهنگی با بخشداری می توانند نسبت به توسعه روستاها  اصلاح معابر ، ايجاد فضای تفريحی و ورزشی دهياران را ياری کنند .

مهندس سبزی گفت : دهياران نهايت سعی و تلاش خود را برای جلب اعتماد مردم در افزايش مشارکت در توسعه و آبادانی روستاها فراهم سازند .

لازم به یادآوری است ، در ابتدای اين جلسه بخشدار مرکزی و دهياران اين بخش گزارشی از روند کارهای اجرايی و مشکلات پيش رو در روستاها را ارائه کردند .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است