موادمخدر

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبازه با مواد مخدر ایوان،

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبازه با مواد مخدر ایوان،

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبازه با مواد مخدر ایوان،

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایوان ، به ریاست مهندس سبزی فرماندار ایوان با حضور دکتر کرمشاهی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ، ادارات عضو و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد ، در سالن جلسات این فرمانداری تشکیل شد.دراین جلسه ابتدا مهندس امیدعلی سبزی فرماندار ایوان ضمن تسلیت به مناسبت فراررسیدن اربعین حسینی، از عملکرد اعضاء تقدیرو خواستار استمرار فعالیت ها باتلاش و جدیت بیشترشد. وی در ادامه براهمیت موضوع آموزش تأکیدکردوگفت: آموزش در همه مقاطع خصوصاً برای دانش آموزان ضروری و لازم است و دراین خصوص ازظرفیت های سمن ها استفاده شود و این آموزش هادرسطح روستاهانیزارائه گردند. سپس دکترکرمشاهی به ارائه توضیحاتی درخصوص وظایف ذاتی شورای هماهنگی و کمیته های تخصصی آن به عنوان هماهنگ کننده بین بخش های مختلف در امرمبارزه باموادمخدر پرداخت و گفت: تلاش ماباید ایجاد حساسیت در بین طرح های اشتغالزایی و اعتبارات سال جاری ( ازطریق ادارات کل خود ) را در دستور کار قرار دهند. و در پایان پس ازبحث و تبادل نظر با اعضاء ، تصمیماتی اتخاذ گردید.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است