بحران با محـوریت ڪرونا

برگزارے جلسـه شـوراے پیشگیـرے، همـاهنگـے و فـرماندهـے پاسـخ به بحـران در ایوان،

برگزارے جلسـه شـوراے پیشگیـرے، همـاهنگـے و فـرماندهـے پاسـخ به بحـران در ایوان،

برگزارے جلسـه شـوراے پیشگیـرے، همـاهنگـے و فـرماندهـے پاسـخ به بحـران در ایوان،

 

جلسـه شـوراے پیشگیـرے، همـاهنگـے و فـرماندهـے پاسـخ به بحران با محـوریت ڪـرونا و حمـله بیـولوژیـڪے در شـهرستان به ریاسـت مهـندس سـبزے فـرماندار ایـوان و با حضـور مـدیران دستـگاه هاے اجـرایــے شـهرستان، در محل سـالن جلسـات فـرماندارے برگزار گـردید.

 

 

 در ابتـداے جلسـه مهـندس سـبزے فـرماندار ایوان، اظـهار داشـت: باتوجه به دسـتورالعـمل هاے ارسـالـے از سـوے سـپاه ڪرونا برگـزارے مانـور رأس ساعـت ۵ عصـر در سـطح شـهرستان برگـزار مـے گـردد و تمـامے دسـتگاه هاے اجـرایـے با مشارڪت در مانـور رزمایـش همڪـارے لازم به عمـل آورد و نسبـت به انجـام وظایـف خـود در مانـور و اطـلاع رسانے لازم در جهـت بیـدارباش مـردم اقـدام نمایند و در پایان پس از بحـث و تبادل نظـر تصمیـماتے اتخـاذ گـردید.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است