شهرڪ صنعتے

‍ ‍ ✅ آیین ڪلنـگ زنـے پسـت برق ۱۲ مـگاواتــے شـهرڪ صنـعتـے ایوان

‍ ‍ ✅ آیین ڪلنـگ زنـے پسـت برق ۱۲ مـگاواتــے شـهرڪ صنـعتـے ایوان

 

‍ ‍ ✅ آیین ڪلنـگ زنـے پسـت برق ۱۲ مـگاواتــے شـهرڪ صنـعتـے ایوان

 

👈 این مراسـم با حضـور سرڪار خانم دڪتر سـارا فـلاحـے نماینـده محتـرم مـردم در مجلـس شـوراے اسلامـے، دڪتر قیصـورے رئیس سازمان برنامـه و بودجـه اسـتان ایـلام، مهندس سـبـزے فـرماندار ایوان، مهـندس اسـدے مدیر عامـل شـرڪت برق منطـقه اے غـرب ــ انتقـال برق اسـتان ایـلام و برخـے از مدیـران اســتانـے و شـهرستان در محل شـهرڪ صنـعتـے ایوان برگـزار گـردید.

 

👈 ضــمناً؛ لازم به ذڪـر اسـت: بعـد از آییـن ڪلـنگ زنـے از ڪارخــانه آرد و از زمیـن هاے محـل احـداث ڪارخانه آجـر سفـال ایـوان بازدیـد به عــمل آوردند.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است