دیدار با مسئولان قضائے شهرستان

به منـاسبت هفـته قـوه قضائیـه "امیـدعلے سـبزے" فـرمانـدار ایوان به همـراه جـمعـے از مسـئولین با مسـئولان قـضائـے شـهرستان دیدار و گفتـگو ڪردند.

به منـاسبت هفـته قـوه قضائیـه "امیـدعلے سـبزے" فـرمانـدار ایوان به همـراه جـمعـے از مسـئولین با مسـئولان قـضائـے شـهرستان دیدار و گفتـگو ڪردند.

 

 ✳ به گـزارش پایگاه اطـلاع رسـانـے فـرمانـدارے شـهرستان؛ صـبح امـروز ۷ تیـرماه به منـاسبت هفـته قـوه قضائیـه "امیـدعلے سـبزے" فـرمانـدار ایوان به همـراه جـمعـے از مسـئولین با مسـئولان قـضائـے شـهرستان دیدار و گفتـگو ڪردند.

✅ "امیـدعلے سبـزے" فـرمانـدار ایوان در این دیـدار با تبـریڪ هـفته قـوه قـضائیه گفـت: هفـته قـوه قـضائیه فـرصتے براے تجلـیل از خـدمات ارزنده خادمـین دسـتگاه قـضاست.

👈 وے افـزود: همـواره همڪارے و تعـامـل قوه مجـریه و قضـائیـه در جهـت توسـعه، پیشـرفت و آبادانـے ڪشور بوده است.

✅ مهندس سـبزے خاطر نـشان ڪرد: دستگاه قضـائـے همیشـه در بسـط و گستـرش عـدل، تامـین و گستـرش امنیـت، رفع موانـع تولـید و سـرمایه گذارے و مجـاهدت در جهـت حفـظ بیـت المـال تلاش مے ڪـند.

✳ رئیـس شـوراے تأمین شـهرستان با بیان اینڪه فعالیـت هاے قوه مجـریه و قـوه قضـائیـه مڪمل یڪدیگـر مے باشـند، بیـان داشـت: پیشگـیرے مهمـترین مقـوله در هر برنامـه و فـعالیتـے است و مے توانـد در جهـت ڪاهـش آسیـب ها و معضـلات اجتـماعـے مـهم باشـد.

👈 مهـندس سـبزے در پایان تصـریح ڪرد: هـدف هـمه مسـئولان نظام خدمـت براے مردم، جلب رضایـت و رعایـت حقـوق مـردم به عنـوان عظیـم ترین سـرمایه ڪشـور است.

 

🖌️ روابـــط عمــومـے فــرمانــدارے شـهرســتان ایــوان

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است