سـاماندهـے شـهر ایـوان

❇ برگـزارے جلـسه سـاماندهـے شـهر ایـوان

❇   برگـزارے جلـسه سـاماندهـے شـهر ایـوان

❇ برگـزارے جلـسه سـاماندهـے شـهر ایـوان

 

 ✅ جلـسه سـاماندهـے شـهر ایوان به ریاسـت مهـندس ســبزے فـرمانـدار و با حضـور دڪـتر حیـدرے امام جمـعه ایوان، رئـیس اداره اطـلاعات، شـهردار و اعـضاء شـوراے شـهر ایوان در محل فـرمانـدارے در حال برگـزار گـردید.

 

👈👈 موضـوع جلـسه؛ بررسـے مسائل و مشـڪلات عـمرانـے و زیرسـاخت هاے شـهرے و ارائه راهڪارهاے مـناسـب.

 

 

✍ روابـط عـمومے فـرمانـدارے شهـرسـتان ایوان

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است