مـراسم تحلیـف عـضو اصـلـے شـوراے شـهر

✅  آئیـن تحلـیف و آغاز بڪار بهـزاد یاسـمے عضـو اصلـے شـوراے اسـلامـے شـهر ایوان،

✅  آئیـن تحلـیف و آغاز بڪار بهـزاد یاسـمے عضـو اصلـے شـوراے اسـلامـے شـهر ایوان،

 ✅  آئیـن تحلـیف و آغاز بڪار بهـزاد یاسـمے عضـو اصلـے شـوراے اسـلامـے شـهر ایوان،

‍ ‍ ‍ ‍ ‍

 ✅ آئیـن تحلـیف و آغاز بڪار بهـزاد یاسـمے عضـو اصلـے شـوراے اسـلامـے شـهر ایوان امـروز پنـج شنـبه به ریاست مهـندس سبـزے فـرمانـدار و با حضـور مـعاون سـیاسے، امنیـتے و اجتـماعـے فـرمانـدارے و اعضـاء شـوراے اسـلامـے شـهرسـتان در محل فـرمانـدارے این شـهرسـتان برگـزار شـد.

 

❇️ در این مراسـم فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان با قـدردانـے از زحمات همـه شـوراے گذشـته در شـهر و روسـتاها گفـت: شــوراے شـهر عصاره و چڪیده راے اعتـماد مـردم هسـتند ڪه این افـراد در تعیـین سرنوشت مـردم تاثـیرگذار هسـتند.

👈 امیـدعلی سـبزے با بیان اینڪه باید با جلـب اعتـماد عمـومـے و مـشارڪت مـردم در مسـیر توسـعه شـهر ایوان تلاش ڪـرد افـزود: به شـهر باید نگاه همه جانبـه داشـته باشیم و تمام مـوارد شـهرے را در رفع مشڪلات و توسـعه آن دیـد.

⬅️ وے اعتـماد مردم به شـوراے هاے شـهر را رسـالت بزرگـے بر دوش اعضـاے شـوراے شـهر و روسـتاها  ڪه مصـداق عـینـے حق الـناس است دانست و افـزود: مردم به اعـضاے شـورا اعتـماد ڪـرده و به آنها راے دادنـد و امـروز زمان آن فرا رسـیده ڪه با ڪار و فعالـیت رضایت مـردم را جلب ڪـرد ڪه در نهایت رضـایت خـداوند متـعال را در پے خواهـد داشـت.

👈 فـرماندار شـهرستان ایوان خاطـر نشان ڪرد: به دنبال مصـوباتـے باشـید ڪه با رویڪرد قانـونے و تاثـیرگذار در رفـع مشڪلات مـردم باشـد.

 

 

✍ روابـط عـمومے فـرمانـدارے شهـرسـتان ایوان

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است