جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان این به ریاست فرماندار تشکیل شد .

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان این به ریاست فرماندار تشکیل شد .

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان این به ریاست فرماندار تشکیل شد .

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان این به ریاست فرماندار تشکیل شد .
در پایان این جلسه ، فرماندار و مدیر کل کتابخانه های عمومی استان از خانم هواس بیگی که به مسابقات کشوری قصه گویی کتاب راه یافته تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است