میزخدمت

برگزاری برنامه میزخدمت ، باحضورفرماندارو مدیران دستگاههای اجرائی ایوان

برگزاری برنامه میزخدمت ، باحضورفرماندارو مدیران دستگاههای اجرائی ایوان

برگزاری برنامه میزخدمت ، باحضورفرماندارو مدیران دستگاههای اجرائی ایوان

باتوجه به خدمات رسانی مطلوب و خدمتگذاری هرچه بیشتر مسئولین به مردم ، دیدارمدیران دستگاههای اجرائی شهرستان ایوان با مردم و رسیدگی به خواسته هاو پاسخگوئی به مشکلات آنان ، برنامه میزخدمت با حضور مهندس سبزی فرماندار ومدیران ادارات و نهادهای شهرستان ایوان ، در محل فرمانداری ازساعت ۱۰/۳۰ صبح راندازی شد ؛ و فرماندار پس از شنیدن خواسته های مراجعه کنندگان ، وارجاع آنان به مدیران دستگاههای مربوطه و ضمن دادن پاسخ لازم به خواسته آنها ، مواردی که قابل پیگیری بودند . با دستور فرماندار در دستور کار مدیران قرار گرفت . و این برنامه تا ساعت ۱۳ ظهر نیز ادامه داشت .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است