بازدید از تونل

بازدیده سرزده مهندس سبزی فرماندار ایوان از تونل اربعین

بازدیده سرزده مهندس سبزی فرماندار ایوان از تونل اربعین

بازدیده سرزده مهندس سبزی فرماندار ایوان از تونل اربعین

دراین بازدید مهندس سبزی به همراه مدیران دستگاههای مربوطه از تونل قلاجه بازدید بعمل آوردند ، و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی ( نصب سیستم روشنائی و تهویه ) قرار گرفت و دستورات لازم را در این رابطه به متولیان صادر نمودند .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است