✅ بـرگـزارے جلسـه شـوراے هـماهـنگے مبـارزه با مـواد مخـدر در ایوان،
شـوراے هماهنگـے مبارزه با مواد مخـدر

✅ بـرگـزارے جلسـه شـوراے هـماهـنگے مبـارزه با مـواد مخـدر در ایوان،

✅ بـرگـزارے جلسـه شـوراے هـماهـنگے مبـارزه با مـواد مخـدر در ایوان، ✳ جلسـه شـوراے هماهنگے مبـارزه با مـواد مخـدر شـهرستان ایوان، به ریاست مهـندس سبـزے فـرمانـدار ایوان و با حضـور ڪریـمے دبیـر شـوراے همـاهنـگـے مبـارزه با مـواد مخـدر استـان، ادارات عضـو و نماینـده سـازمانـهاے مــردم نهـاد، در سـالن جلسـات این فـرمانـدارے تشڪیـل شد.

✳  صحت انتخابات شورای اسلامی شهر ایوان و زرنه تأیید شد.
صحت انتخابات ایوان

✳ صحت انتخابات شورای اسلامی شهر ایوان و زرنه تأیید شد.

✳ صحت انتخابات شورای اسلامی شهر ایوان و زرنه تأیید شد. ⬅️ فرماندار ایوان با اعلام این خبر گفت، تأیید نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر ایوان و زرنه انجام شد. مهندس سبزی فرماندار ایوان گفت؛ پس از طی مراحل قانونی فرآیند انتخابات با توجه به تأیید هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان مبنی تأیید صحت انتخابات شورای اسلامی شهر در ۲ شهر (ایوان وزرنه) و متعاقب آن تأیید هیأت عالی نظارت بر انتخابات استان، انتخابات این ۲ حوزه تأیید گردید.

❇️ پیـام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت روز شـهردارے و دهیـارے.
پیام تبرڪ فـرماندارایوان

❇️ پیـام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت روز شـهردارے و دهیـارے.

❇️ پیـام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت روز شـهردارے و دهیـارے. 🔰 فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان، در پیـامـے فـرارسیـدن ۱۴ تیـرمـاه « روز شـهردارے و دهیـارے » را گرامیـداشـت. 🖊 به گزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرستان ایوان، متـن پیام امیـد علـے سـبـزے به شـرح ذیل اسـت؛

بـرگزارے جلسـه سـتاد مدیـریت و مبـارزه با بیـمارے ڪرونا در شـهرسـتان ایوان،
سـتادڪرونا

بـرگزارے جلسـه سـتاد مدیـریت و مبـارزه با بیـمارے ڪرونا در شـهرسـتان ایوان،

بـرگزارے جلسـه سـتاد مدیـریت و مبـارزه با بیـمارے ڪرونا در شـهرسـتان ایوان، جلسـه سـتاد مدیریت و مـبارزه با بیـمارے ڪرونا به ریاست مهـندس سـبزے فـرمانـدار ایـوان و با حضـور مدیر شبـڪه بهـداشـت و درمان و مدیـران عضـو سـتاد ڪرونا در محل فـرمانـدارے شـهرسـتان ایوان برگـزار شـد.

به منـاسبت هفـته قـوه قضائیـه "امیـدعلے سـبزے" فـرمانـدار ایوان به همـراه جـمعـے از مسـئولین با مسـئولان قـضائـے شـهرستان دیدار و گفتـگو ڪردند.
دیدار با مسئولان قضائے شهرستان

به منـاسبت هفـته قـوه قضائیـه "امیـدعلے سـبزے" فـرمانـدار ایوان به همـراه جـمعـے از مسـئولین با مسـئولان قـضائـے شـهرستان دیدار و گفتـگو ڪردند.

✳ به گـزارش پایگاه اطـلاع رسـانـے فـرمانـدارے شـهرستان؛ صـبح امـروز ۷ تیـرماه به منـاسبت هفـته قـوه قضائیـه "امیـدعلے سـبزے" فـرمانـدار ایوان به همـراه جـمعـے از مسـئولین با مسـئولان قـضائـے شـهرستان دیدار و گفتـگو ڪردند. ✅ "امیـدعلے سبـزے" فـرمانـدار ایوان در این دیـدار با تبـریڪ هـفته قـوه قـضائیه گفـت: هفـته قـوه قـضائیه فـرصتے براے تجلـیل از خـدمات ارزنده خادمـین دسـتگاه قـضاست.

   نمایش آرشیو اخبار

گزارش تصویری هفته
آشنایی با استان ایلام
اینفوگرافیک
نمایش آرشیو اینفوگرافی
آمار بازدید کنندگان
نفر بازدید امروز
نفر بازدید دیروز
نفر بازدید هفته
بازدید ماه گذشته : بازدید کل : بازدید سال گذشته :