آرشیو اخبار

بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی ایوان

مهندس سبزی" فرماندار ایوان به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان، از چند واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی بازدید نمود.

مهندس سبزی" فرماندار ایوان به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان، از چند واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی بازدید نمود. ✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ایوان: " امیدعلی سبزی " فرماندار شهرستان ایوان بهمراه جمعی از مسئولین و کارشناسان از چند واحد تولیدی (ظروف یکبار مصرف و کارخانه سولفات پتاسیم) واقع در شهرک صنعتی بازدید نمود.

آیین رونمایی از تصاویر شهدا

آیین رونمایی از تصاویر شهدای شهرستان با حضور فرماندار ایوان

✅ آیین رونمایی از تصاویر شهدای شهرستان با حضور فرماندار ایوان 👈 مراسم رونمایی از تصاویر شهدای سرافراز شهرستان با حضور مهندس سبزی فرماندار، مهندس تولیده مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، جمعی از مسئولان شهرستان و خانواده های معظم شهدا در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ایوان برگزار گردید.

🔴 بازدید از شهرک صنعتی ایوان

🔴 بازدید فرماندار ایوان از کارخانه پنبه پاک کنی در شهرک صنعتی این شهرستان

🔴 بازدید فرماندار ایوان از کارخانه پنبه پاک کنی در شهرک صنعتی این شهرستان ✅ تأکید فرماندار ایوان مبنی بر توسعه ی کارخانه پنبه پاک کنی و صنایع وابسته به این محصول ❇️ صبح امروز شنبه ۲۹ آبان ماه، "مهندس سبزی" فرماندار ایوان به اتفاق تعدادی از مدیران شهرستان از کارخانه تولید پنبه پاک کنی واقع در شهرک صنعتی بازدید نمود.

دیـدار فـرمانـدار با رؤسـاے هیئـت هـاے ورزشــے

✅ به مناسبت هفـته تربیـت بدنـے و ورزش فـرمانـدار ایوان با رؤسـاے هیـئت هاے ورزشـے شـهرستان ایوان دیدار نمـودند.

✅ به مناسبت هفـته تربیـت بدنـے و ورزش فـرمانـدار ایوان با رؤساے هیـئت هاے ورزشـے شـهرستان ایوان دیدار نمـودند. ✅ به گـزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرسـتان ایوان به مناسـبت هفـته تربـیت بدنـے و ورزش رئیـس اداره ورزش و جـوانان، جمـعـے از مدیران و رؤساے هیـئت هاے ورزشـے شـهرسـتان ایوان با مهـندس سـبزے فـرمانـدار دیـدار نمـودند.

مراسـم تحلـیف عضـو اصلـے شـوراے شـهر

✅ مراسـم تحلـیف جـمال حـیدرنژاد عضـو اصـلـے شـوراے اسـلامـے شـهر زرنه با حضـور فـرمانـدار ایوان برگـزار شـد. ⬅️

✅ مراسـم تحلـیف جـمال حـیدرنژاد عضـو اصـلـے شـوراے اسـلامـے شـهر زرنه با حضـور فـرمانـدار ایوان برگـزار شـد. ⬅️ این جلـسه با حضـور فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان، بخـشدار زرنه، اعـضاے شـوراے اسـلامـے شـهر زرنه در بخـشدارے زرنه برگـزار گـردید.

برداشـت چغـندر از دشـت زرنه

✅ برداشـت چغـندر قند از اراضـے تحت پوشش پروژه آبـیارے ڪنگـیر بخـش زرنه

✅ برداشـت چغـندر قند از اراضـے تحت پوشش پروژه آبـیارے ڪنگـیر بخـش زرنه 👈 پیش بیـنے مےشـود امسال چغـندر ڪاران زرنه اے ۳۰۰۰ تُن محـصول برداشـت ڪـنند. ❇️ به گزارش روابـط عـمومـے فـرمانـدارے شـهرسـتان ایوان، سـبزے فـرمانـدار ایوان در جـریان بازدیـد از برداشـت چغـندرڪاران گفـت‌‌؛ با توجـه به خشڪسالـے سال گذشـته و محـدودیت در برداشـت آب از سـد ڪنگـیر براے ڪشت تابسـتانه،۴۲ هڪتار از اراضـے تحـت پوشـش سـد مذڪور به محصـول چغـندرقند اختـصاص داده شـد ڪه هم اڪنون در مرحله برداشـت هسـتند.

مـراسم تحلیـف عـضو اصـلـے شـوراے شـهر

✅  آئیـن تحلـیف و آغاز بڪار بهـزاد یاسـمے عضـو اصلـے شـوراے اسـلامـے شـهر ایوان،

✅  آئیـن تحلـیف و آغاز بڪار بهـزاد یاسـمے عضـو اصلـے شـوراے اسـلامـے شـهر ایوان، ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ✅ آئیـن تحلـیف و آغاز بڪار بهـزاد یاسـمے عضـو اصلـے شـوراے اسـلامـے شـهر ایوان امـروز پنـج شنـبه به ریاست مهـندس سبـزے فـرمانـدار و با حضـور مـعاون سـیاسے، امنیـتے و اجتـماعـے فـرمانـدارے و اعضـاء شـوراے اسـلامـے شـهرسـتان در محل فـرمانـدارے این شـهرسـتان برگـزار شـد.

سـاماندهـے شـهر ایـوان

❇ برگـزارے جلـسه سـاماندهـے شـهر ایـوان

❇ برگـزارے جلـسه سـاماندهـے شـهر ایـوان ✅ جلـسه سـاماندهـے شـهر ایوان به ریاسـت مهـندس ســبزے فـرمانـدار و با حضـور دڪـتر حیـدرے امام جمـعه ایوان، رئـیس اداره اطـلاعات، شـهردار و اعـضاء شـوراے شـهر ایوان در محل فـرمانـدارے در حال برگـزار گـردید.

✅ پیام تبـریـڪ فـرمانـدار ایوان به مناسبـت هـفتـه نیـروے انتـظامـے.

❇️ فـرمانـدار ایوان، با صـدور پیامـے هفـته نیـروے انتـظامـے را به حافـظان نظـم و امنـیت تبـریڪ گفـت.

✅ پیام تبـریـڪ فـرمانـدار ایوان به مناسبـت هـفتـه نیـروے انتـظامـے. ❇️ فـرمانـدار ایوان، با صـدور پیامـے هفـته نیـروے انتـظامـے را به حافـظان نظـم و امنـیت تبـریڪ گفـت. 🖊 به گـزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرستان ایوان، در مـتن پیام تـبریڪ مهـندس سـبزے خـطاب به حافـظان نظـم و امنـیت بعـنوان پیـش قـراولان حـفاظت از آرامـش و آسـایش عـمومـے جامـعه آمـده اسـت:

✅ به مناسـبت روز سالمـند انجام شـد:

👈 بازدید فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان از مرڪز نگـهدارے سـالمـندان«آرامـش»

✅ به مناسـبت روز سالمـند انجام شـد: 👈 بازدید فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان از مرڪز نگـهدارے سـالمـندان«آرامـش» ❇️ مهـندس سـبزے فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان به مناسـبت گرامـیداشت روز جـهانـے سالمـند، با حضـور در مرڪز نگهـدارے سالنـمدان آرامـش، با سالمـندان عـزیز این مرڪز دیدار ڪرد.

تجلیل فرماندار از پرسنل آتش نشانان درایوان،

✅ مراسـم تجلـیل از آتش نـشانان شـهرسـتان ایوان با حضـور مهـندس امـیدعـلے سـبزے فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان و جمـعـے از مدیران ایوان و زرنه برگـزار شـد.

✅ مراسـم تجلـیل از آتش نـشانان شـهرسـتان ایوان با حضـور مهـندس امـیدعـلے سـبزے فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان و جمـعـے از مدیران ایوان و زرنه برگـزار شـد. ✍ به گـزارش روابـط عمـومے فـرمانـدارے شـهرسـتان ایوان: مهـندس سـبزے فـرمانـدار شـهرستان ایوان در مراسـم تجلـیل از آتش نشانان این شـهرستان ضـمن تـبریڪ روز آتش‌نشان گفـت: روز آتـش‌نشان بـهانه اے اسـت براے قـدردانـے از این قـشر زحـمت ڪش ڪه براے حفـظ جان و مال دیگـران جان خـود را به خطـر مے انـدازند.