شورای ثبت احوال

برگزاری جلسه شورای ثبت احوال ایوان

برگزاری جلسه شورای ثبت احوال ایوان

برگزاری جلسه شورای ثبت احوال ایوان

 

جلسه شورای ثبت احوال شهرستان ایوان به ریاست امیدعلی سبزی فرماندار و با حضور اعضای شورا درمحل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد . 

درابتدای این نشست رئیس شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ایوان اظهار داشت : اهمیت و جایگاه آمار و اطلاعات در برنامه ریزی و تدوین برنامه های توسعه اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی شهرستان بسیار مهم دانست . 

وی افزود : یکی از ویژگی هایی که آمارواطلاعات باید داشته باشد، دقیق وبه روزبودن آمارواطلاعات است وباتوجه به اینکه وقایع چهارگانه حیاتی ثبت شده ازمهم ترین منابع اخذآمارواطلاعات درکشورمی باشدمی طلبد که کلیه دستگاههای مرتبط با موضوع با استفاده ازظرفیت ها وامکانات خود درخصوص ثبت واعلام به موقع وقایع حیاتی با اداره ثبت احوال شهرستان همکاری لازم رامعمول نمایند .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است