برداشـت چغـندر از دشـت زرنه

✅ برداشـت چغـندر قند از اراضـے تحت پوشش پروژه آبـیارے ڪنگـیر بخـش زرنه

✅ برداشـت چغـندر قند از اراضـے تحت پوشش پروژه آبـیارے ڪنگـیر بخـش زرنه

 

 ✅ برداشـت چغـندر قند از اراضـے تحت پوشش پروژه آبـیارے ڪنگـیر بخـش زرنه

 

👈 پیش بیـنے مےشـود امسال چغـندر ڪاران زرنه اے ۳۰۰۰ تُن محـصول برداشـت ڪـنند.

 

❇️ به گزارش روابـط عـمومـے فـرمانـدارے شـهرسـتان ایوان، سـبزے فـرمانـدار ایوان در جـریان بازدیـد از برداشـت چغـندرڪاران گفـت‌‌؛ با توجـه به خشڪسالـے سال گذشـته و محـدودیت در برداشـت آب از سـد ڪنگـیر براے ڪشت تابسـتانه،۴۲ هڪتار از اراضـے تحـت پوشـش سـد مذڪور به محصـول چغـندرقند اختـصاص داده شـد ڪه هم اڪنون در مرحله برداشـت هسـتند.

⬅️ یڪے از راهڪارهاے مهـم صـرفه جویـے در مصـرف آب در ڪشاورزے، اسـتفاده از روش آبیـارے تحت فـشار است ڪه میزان در آمد این محـصول را دوچـندان مے ڪند.

👈 مهـندس سـبزے فـرمانـدار ایوان در این خصوص گفـت: ۲۷۰۰ هڪتار از اراضـے ڪشاورزے شـهرسـتان به روشـهاے نوین آبـیاری مجـهز شـده است.

 

⬅️ لازم به ذڪراسـت؛

👈 در ادامـه، مهـندس سـبزے از روڪش آسـفالت محـور زرنه ــ تنـگ ڪوشڪ بازدیـد و در جـریان روند امـور قـرار گرفـت.

 

✍ روابـط عـمومے فـرمانـدارے شهـرسـتان ایوان

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است