جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان ایوان باحضور مشاور جوان استاندار محترم ایلام برکزار شد

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان باموضوع : گزارش عملکرد دستگاه های عضو ستاد در حوزه مسکن و ازدواج و با حضور مهندس فیلی مشاور جوان استاندارمحترم برگزار شد

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان باموضوع : گزارش عملکرد دستگاه های عضو ستاد در حوزه مسکن و ازدواج و با حضور مهندس فیلی مشاور جوان استاندارمحترم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ایوان ، جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان ایوان باموضوع گزارش عملکرد دستگاه های عضو ستاد در حوزه مسکن و ازدواج جوانان باریاست مهندس سبزی فرماندار محترم و با حضور مهندس فیلی مشاور جوان استاندارمحترم برگزار شد .
دراین جلسه بر هم افزایی و تلاش مضاعف دستگاههای عضو ستاد ساماندهی جوانان د. راستای تامین زمینه های تهیه مسکن و ازدواج آسان جوانان تامید شد .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است