شرکت فرماندار ایوان و بخشدار مرکزی در طرح کتاب گردی

فرماندار ایوان و بخشدار مرکزی در طرح کتاب گردی که از سوی اداره کتابخانه های عمومی ایوان در سراب به اجرا درآمده است. شرکت کردند.

فرماندار ایوان و بخشدار مرکزی در طرح کتاب گردی که از سوی اداره کتابخانه های عمومی ایوان در سراب به اجرا درآمده است. شرکت کردند.

به گزعرش روابط عمومی فرمانداری ایوان و در سالروز تشکیل نهاد کتابخانه ها ، فرماندار ایوان و بخشدار مرکزی در طرح کتاب گردی که از سوی اداره کتابخانه های عمومی ایوان در سراب به اجرا درآمده است بازدید بعمل آوردند.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است